Złota proporcja

To narzędzie pozwala wyliczyć długości odcinków według zasad złotej proporcji, czyli a ÷ b = b ÷ (a + b). Przy zmianie długości dowolnego odcinka pozostałe uaktualniane są na bieżąco. Wartości w każdym polu można zmieniać także za pomocą klawiszy strzałek, przytrzymanie SHIFT umożliwia przeskakiwanie o 10 jednostek. Jako separatora części ułamkowej używamy kropki.

a = b =
a + b =