Konwerter jednostek

To narzędzie umożliwia wygodną konwersję różnych jednostek miar, w tym również względnych na bezwzględne i odwrotnie (aby było to możliwe, należy w odpowiednim polu wprowadzić najpierw stopień pisma). Wartości w każdym polu można zmieniać także za pomocą klawiszy strzałek, przytrzymanie SHIFT umożliwia przeskakiwanie o 10 jednostek. Jako separatora części ułamkowej używamy kropki.

=
stopień pisma: pktPS