Kompozycja rozkładówki

To narzędzie ułatwia rozplanowanie łamów na rozkładówce. Rozmiary arkusza można ustalić samodzielnie lub wybrać proporcje spośród predefiniowanych ustawień — wówczas po wpisaniu długości jednego boku drugi wymiar dostosowywany jest automatycznie. Następnie z listy rozwijanej wybiera się proporcje kolumny — trzy pierwsze opcje (siatka) nie wymagają dalszych ustawień, natomiast w pozostałych szerokość marginesów górnego, zewnętrznego i dolnego wyliczana jest na podstawie szerokości marginesu wewnętrznego. Poniżej formularza znajduje się aktualizowany na bieżąco podgląd rozkładówki. Dodatkowe opcje mówią same za siebie. Wartości w każdym polu można zmieniać także za pomocą klawiszy strzałek, przytrzymanie SHIFT umożliwia przeskakiwanie o 10 jednostek. Jako separatora części ułamkowej używamy kropki.

szerokość stronicy:
wysokość stronicy:
proporcje stronicy:
proporcje kolumny:
marginesy:
górny: wewnętrzny:
dolny: zewnętrzny:
wymiary kolumny:
pow. kolumny: