Gramatura i grzbiet

To narzędzie pozwala w łatwy sposób obliczyć wagę bloku arkuszy o zadanym formacie. Dodatkowo podawana jest przybliżona grubość grzbietu. Opcje mówią same za siebie. Wartości w każdym polu można zmieniać także za pomocą klawiszy strzałek, przytrzymanie SHIFT umożliwia przeskakiwanie o 10 jednostek. Jako separatora części ułamkowej używamy kropki.

gramatura papieru: liczba arkuszy:
format arkusza:
wymiary arkusza:
waga bloku: g
orientacyjna grubość grzbietu: mm
Jest to tylko orientacyjna grubość grzbietu, która sprawdza się w przybliżeniu dla papierów normalnych (niespulchnianych).