Narzędzia DTP

Na tej stronie udostępniamy kilka opracowanych przez nas narzędzi pomocnych przy pracy nad różnego rodzaju publikacjami.

Złota proporcja

Ten kalkulator pozwala wyliczyć długości odcinków według zasad złotej proporcji.

Konwerter jednostek

Umożliwia wygodną konwersję różnych jednostek miar, w tym również względnych na bezwzględne i odwrotnie.

Kompozycja rozkładówki

To narzędzie ułatwia harmonijne rozplanowanie łamów na rozkładówce.

Gramatura i grzbiet

Ten kalkulator pozwala szybko obliczyć wagę i orientacyjną grubość bloku arkuszy o zadanym formacie.