Usługi dodatkowe

Oferujemy pełną gamę dodatkowych opcji i usług, dzięki którym przygotowywana do druku publikacja może znacznie zyskać na wartości.

Korekta

Przed oddaniem tekstu do składu warto zlecić jego korektę wykwalifikowanemu specjaliście. Ten dodatkowy etap przygotowawczy pozwoli wyeliminować drobne usterki niedostrzeżone przez autora, ale utrudniające odbiór dzieła czytelnikowi. Chodzi przede wszystkim o:

  • błędy interpunkcyjne,
  • błędy ortograficzne,
  • literówki.

Koszt korekty jednego arkusza wydawniczego (40 000 znaków ze spacjami) to 60,00 PLN.

Redakcja

Redakcja jest zadaniem bardziej skomplikowanym niż korekta, ponieważ zakłada większą ingerencję w strukturę tekstu. Nasz wykwalifikowany redaktor polonista może dopracować powierzony materiał, nanosząc stosowne poprawki stylistyczne i gramatyczne oraz eliminując zauważone nieścisłości. Ten zabieg pozwala znacznie zwiększyć czytelność dzieła, co przekłada się na lepszy odbiór przekazu przez przyszłych czytelników.

Może zdarzyć się, że poprawienie niektórych fragmentów tekstu będzie wymagało konsultacji z autorem. Ponadto zdajemy sobie sprawę z tego, że nie wszystkie zmiany wprowadzone podczas redakcji muszą być zgodne z intencją twórcy. Dlatego oferujemy możliwość zapoznania się z wynikowym tekstem w celu zatwierdzenia lub odrzucenia zaproponowanych poprawek. Zredagowany materiał przesyłany jest do ostatecznej weryfikacji autorskiej w formacie dokumentu Word z włączoną opcją śledzenia zmian.

Koszt redakcji jednego arkusza wydawniczego (40 000 znaków ze spacjami) to 80,00 PLN.

Indeksy

Rzetelna redakcja indeksu urasta do rangi rzemiosła, którego produktem finalnym jest bardziej użyteczna publikacja. Na zlecenie sporządzamy — od podstaw bądź na bazie dostarczonej listy haseł — indeksy do książek napisanych po polsku, francusku, angielsku lub hiszpańsku. Mogą to być skorowidze:

  • nazwisk osób lub postaci fikcyjnych,
  • nazw geograficznych i etnicznych,
  • rzeczowe, np. obejmujące zagadnienia i pojęcia z wybranych dziedzin wiedzy,
  • hasłowe, np. obejmujące omawiane w książce jednostki leksykalne,
  • inne, nietypowe.

Koszty opracowania indeksu ustalane są indywidualnie.