Wycena zlecenia

Aby otrzymać bezpłatną wycenę składu publikacji, wystarczy przesłać do nas przygotowane materiały wraz z krótką specyfikacją. Prosimy między innymi o sprecyzowanie, z których usług dodatkowych chcieliby Państwo skorzystać, podanie danych kontaktowych oraz o zamieszczenie innych uwag i komentarzy istotnych z punktu widzenia redakcji technicznej.

Adres e-mail, na który należy przesłać pliki: ukryty z zastosowaniem JS

Gotową wycenę prześlemy Państwu nie później niż następnego dnia roboczego. Będzie ona zawierać kalkulację kosztów z rozbiciem na poszczególne rodzaje prac oraz przewidywany termin realizacji.

Otrzymanie wyceny w żaden sposób nie zobowiązuje Państwa do skorzystania z naszych usług.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie materiały i dane osobowe przekazane w celu otrzymania darmowej wyceny usługi traktowane są jako poufne i nie są w żaden sposób udostępniane osobom trzecim ani przechowywane w przypadku nieskorzystania z naszych usług.