Bibliografia

Wykaz książek przydatnych w zawodzie tłumacza. Publikacje podzieliliśmy na kilka grup:

Teoria tłumaczenia

Bogucki Łukasz: Tłumaczenie wspomagane komputerowo. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2009, ISBN 9788301159849.

Hejwowski Krzysztof: Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2009, ISBN 9788301143367.

Tłumaczenie w praktyce

Gajewska Elżbieta, Sowa Magdalena, Piotrowski Sebastian: Korespondencja handlowa po francusku. Poradnik z płytą CD. Wiedza Powszechna, Warszawa, 2008, ISBN 9788321413853.

Śniegucka Wanda, Krygier Magdalena: Wzory umów i pism. Wydanie polsko-francuskie. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 2011, ISBN 9788325514006.

Poradniki

Voellnagel Andrzej: Jak nie tłumaczyć tekstów technicznych. Tepis, Warszawa, 1998, ISBN 9788385430544.

Wolański Adam: Edycja tekstów. Praktyczny poradnik. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2008, ISBN 9788301156237.

Literatura fachowa

Ilustrowany leksykon architektoniczno-budowlany. Red. Wojciech Skowroński, Arkady, Warszawa, 2008, ISBN 9788321345154.

Krajewski Klemens: Mała encyklopedia architektury i wnętrz. Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1974.

Mały ilustrowany słownik budowlany. Terminologia budownictwa. Red. Tadeusz Dzięgielewski, Arkady, Warszawa, 1971.

Słowniki jednojęzyczne

Bosque Ignacio: Diccionario combinatorio práctico del español contemporáneo. Las palabras en su contexto. Ediciones SM, Madrid, 2006, ISBN 9788467511727.

Dictionnaire des combinaisons de mots. Red. Dominique Le Fur, Dictionnaires Le Robert, Paris, 2007, ISBN 9782849024485.

Dictionnaire des synonymes et nuances. Red. Dominique Le Fur, Dictionnaires Le Robert, Paris, 2005, ISBN 9782849026210.

Favier J., Gau S. Gavet D., Rak I., Teixido C.: Dictionnaire des sciences de l'ingenieur. Conception, production, gestion, maintenance. 2e édition, Éditions Foucher, Paris, 2000, ISBN 9782216087099.

Słowniki dwu- i wielojęzyczne

Bem Marta T., Gebler Małgorzata: Słownik terminologii prawniczej. Francusko-polski i polsko-francuski. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 2011, ISBN 9788325512224.

Gillmann Bernard, Verrel Martin: Ekonomia. Francusko-polski słownik tematyczny. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2002, ISBN 9788301124472.

Komarnicki Mieczysław, Komarnicki Igor, Komarnicka Elżbieta: Diccionario de terminología jurídica. Polaco-español. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 2007, ISBN 9788374834179.

Machowska Aleksandra: Słownik terminologii prawniczej. Polsko-francuski. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa, 2008, ISBN 9788375265545.

Monteau Pierre, Oneissi Marie, Szostak-Boivineau Dorota: Dictionnaire du bâtiment. Français-anglais-polonais. La maison du dictionnaire, Paris, 2009, ISBN 9782856082140.

Pieńkos Elżbieta: Słownik terminologii ekonomicznej. Polsko-francuski. Wiedza Powszechna, Warszawa, 2002, ISBN 8321412629.

Pieńkos Elżbieta: Słownik terminologii ekonomicznej. Francusko-polski. Wyd. 3., Wiedza Powszechna, Warszawa, 2008, ISBN 9788321411873.

Tomlik Tomasz: Słownik budownictwa, infrastruktury i wyposażenia. Polsko-angielski i angielsko-polski. Wyd. 3. rozszerzone, Przekładnia, Warszawa, 2009, ISBN 9788391749630.

Weroniecki Tadeusz: Słownik techniczny hiszpańsko-polski. Wyd. 3., Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2007, ISBN 9788320435306.

Weroniecki Tadeusz: Słownik techniczny polsko-hiszpański. Wyd. 3., Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2007, ISBN 9788320435313.