Blogi

Po ludzku o tłumaczeniu
Bardzo ciekawie zapowiadający się blog pana dr. Piotra Szymczaka.

Wąsaty tłumacz
Interesujące spostrzeżenia i komentarze, recenzje programów, opisy sposobów radzenia sobie z problemami przy tłumaczeniu.

Blog o tłumaczeniu prawniczym i sądowym
Blog pani Renaty Świgońskiej zawiera dużo praktycznych porad dla osób, które chciałyby przystąpić do egzaminu na tłumacza przysięgłego. Dodatkowym atutem tego blogu jest duża liczba aktywnych czytelników.

Narzędzia online

Free Online OCR service
Darmowe narzędzie OCR. Rozpoznaje m.in. teksty w języku polskim. Wynikowy dokument można pobrać w formacie pliku Word, Excel lub txt.

WobZIP
Internetowe narzędzie do rozpakowywania plików w różnych formatach.

Słowniki i glosariusze

Electropedia
Baza terminologii z dziedzin elektryki, elektroniki i pokrewnych zawiera ponad 20 000 terminów podzielonych na grupy tematyczne. Definicje w języku angielskim i francuskim, ekwiwalenty w wielu językach, m.in. polskim, hiszpańskim i niemieckim.

Eurovoc
Wielojęzyczny tezaurus Unii Europejskiej.

Microsoft Language Portal
W portalu językowym firmy Microsoft można przeszukać lub pobrać bazy terminologiczne opracowane na podstawie zlokalizowanych wersji oprogramowania. Ponadto do pobrania podręczniki stylu dla blisko 100 języków.

Glosariusz Europejskiej Agencji Środowiska
Glosariusz terminów związanych z ochroną środowiska: ekwiwalenty terminów we wszystkich językach UE, definicje w języku angielskim.

Wspólny słownik zamówień (CPV)
Z tej strony można pobrać Wspólny słownik zamówień w różnych formatach, m.in. xls — idealnym do utworzenia dwujęzycznego glosariusza, np. w formacie MultiTerm. Absolutnie niezbędny wszystkim, którzy zajmują się tłumaczeniem dokumentów przetargowych.

Pamięci tłumaczeń i korpusy

The open parallel corpus
Z tej witryny można pobrać pamięci tłumaczeń w formacie TMX zestawione z publicznie dostępnych tekstów przetłumaczonych na wiele języków. Znajdują się tam m.in. dokumenty Parlamentu europejskiego i Europejskiego Banku Centralnego, konstytucja europejska, lokalizacje KDE i OpenOffice.