Nasze specjalizacje

Specjalizujemy się przede wszystkim w tłumaczeniu tekstów z nastęujących dziedzin:

 • budownictwo kubaturowe i inżynieryjne (budynki prywatne, komercyjne i użyteczności publicznej: domy jedno- i wielorodzinne, biurowce, dworce, szpitale, szkoły; drogi, autostrady, wiadukty i mosty);
 • transport drogowy i szynowy (motoryzacja, tabor kolejowy, tramwaje, metro);
 • środki ochrony indywidualnej (BHP, odzież ochronna, rękawice, uprzęże, ochronniki słuchu, okulary ochronne, tarcze spawalnicze itp.).

Tłumaczymy między innymi:

 • karty charakterystyki niebezpiecznych substancji chemicznych;
 • instrukcje obsługi, konserwacji i naprawy maszyn, narzędzi i urządzeń oraz sprzętów gospodarstwa domowego;
 • Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia i inne dokumenty przetargowe;
 • deklaracje zgodności;
 • deklaracje właściwości użytkowych;
 • rozporządzenia i inne teksty legislacyjne dotyczące warunków technicznych, jakie powinny spełniać obiekty budowlane i maszyny;
 • umowy, upoważnienia i pełnomocnictwa;
 • kosztorysy wg Katalogu Nakładów Rzeczowych itp.